Styrelsen

Styrelsen läsåret 2018-2019

Ordförande Johanna Gavefalk – johanna.gavefalk@gmail.com

Sekreterare Cecilia Tosting Fausti – cecilia.tosting@gmail.com

Kassör Jacqueline Oker-Blom – okerblom.jacqueline@gmail.com

Ledamot Martina Ekman – martinaekman66@gmail.com

Ledamot Anna Jonassen – anna.jonassen@yahoo.se

Ledamot Magnus Söderblom – magnus.soderblom@carnegie.se

Ledamot Jennifer Dahlberg – jadahlberg@gmail.com

Suppleant Lotta Holmgren – lotta.holmgren@stf.se

Suppleant Natalia Borelius – natalia.borelius@gmail.com

Suppleant Malin Wranding – malin@malinwranding.se

Valberedning nästa år Martina Ekman – martinaekman66@gmail.com