På gång

VRGD FF Årsmöte 17 september 2019

Vi önskar alla föräldrar och medlemmar varmt välkomna!

Kallelse och dagordning årsmöte
Datum: Tisdag 17 september 2019
Tid: 19:00 (beräknas avslutas ca 20:00)
Plats: HB, Viktor Rydbergs Gymnasium, Djursholm
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare
§ 4 Val av 2 personer att justera protokollet
§ 5 Godkännande av dagordningen
§ 6 Fastställande av röstlängd
§ 7 Årsmötets behöriga utlysande
§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§ 12 Val av ordförande
§ 13 Val av kassör
§ 14 Val av övriga ledamöter
§ 15 Val av suppleanter
§ 16 Val av revisor
§ 17 Val av valberedning
§ 18 Mötets avslutande


Välkomna tillbaka efter sommaren!