Om oss

Föräldraföreningen på Viktor Rydbergs Gymnasium i Djursholm arbetar aktivt och i nära samarbete med skolledningen för att VRG Djursholm ska bli en ännu bättre skola.

Vi fungerar som en länk mellan familjer och skola och behöver ditt stöd för att kunna bedriva vårt arbete. Ju fler medlemmar Föräldraföreningen har desto bättre kan vi arbeta med frågor som är viktiga för ditt barns skolgång.

Föräldraföreningen arbetar med en rad frågor och är engagerade i det som är viktigt för eleverna, bland annat:

  • Vi för en kontinuerlig dialog med skolledningen om aktuella frågor rörande elevernas skolgång och skolmiljö.
  • Vi stödjer elevkårens arbete.
  • Vi stödjer studentbalen, så att alla ska kunna delta till en rimlig kostnad samt fungerar som föräldrastöd under hela kvällen.
  • Vi bjuder studenterna på studentfrukost.
  • Vi stödjer arrangemanget av skolans studentflak.
  • Vi ordnar föreläsningar för elever och föräldrar.
  • Föräldraföreningen arrangerar och bjuder hela skolans personal på en årlig jullunch.

Om ni har frågor som ni vill att Föräldraföreningen tar upp med skolans ledning så tveka inte att ta kontakt med någon av oss i styrelsen. Vi driver inga enskilda ärenden, däremot diskuterar vi frågor av principiell karaktär.