Möten

Föräldraföreningen kallar till ett årsmöte per läsår där styrelse och revisorer väljs. Därutöver deltar styrelserepresentanter i möten med skolråd och skolledning när skolan kallar. Utöver dessa möten hålls ca fem styrelsemöten per läsår.

Samtliga styrelsemöten skall vara protokollförda. Protokoll, årsbokslut, kallelse, stadgar och övrig information läggs ut på Föräldraföreningens hemsida.