Länkar – hälsa & droger

Nedan hittar du länkar inom olika områden som kan vara av intresse för elever och tonårsföräldrar.

Kontakta oss gärna med förslag om ytterligare länkar.

Alkohol och Droger
Alkohol, droger, riskbruk, missbruk Vårdguiden ger information och råd. 

Maria Ungdom har tillsammans 40 års erfarenhet av att hjälpa unga och familjer som är oroliga och misstänker att deras unga dricker eller använder andra droger. Är du orolig? Det är aldrig för tidigt att söka hjälp. 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har till uppgift att sprida information om alkohol och droger.

Drugsmart, ungdomar är Drugsmarts främsta målgrupp, men Drugsmart riktar sig också till föräldrar. Fakta, frågor och svar, etc.

Mentor Sverige en ideell organisation som arbetar för att unga ska välja bort droger. Mentor Sveriges Föräldraprogram arbetar för att stärka föräldrar i föräldrarollen. Erbjuder kurser och seminarier för att ge föräldrar verktyg för att bygga goda och stabila relationer med sina barn. 

Hälsa
Tonåringar 13-18 år Vårdguiden ger information och råd till tonårsföräldrar.

Rädda Barnens Föräldratelefon, den största gruppen som ringer Föräldratelefonen är tonårsföräldrar. Många av samtalen handlar om sådant som alla föräldrar någon gång brottas med; svårigheter att veta var man ska sätta gränserna, oro för något som rör barnets utveckling eller uppförande. Många samtal handlar också om problem i samband med en separation. 

BUP, Barn- och Undgomspsykiatrin i Danderyd, BUPs mottagningar vänder sig till barn och ungdomar 0-17 år och deras familjer. Du som är orolig för ditt barns psykiska hälsa eller befarar att problem i familjen påverkar ditt barn negativt, kan vända dig till närmaste BUP-mottagning för råd och hjälp. 

Ätstörningar – Anorexi, Bulimi med mera, Vårdguiden ger information om ätstörningar och vart man vänder sig för frågor och vård. 

Stockholms centrum för ätstörningar, en specialenhet för patienter med ätstörningar typ Anorexia Nervosa/Bulimia Nervosa. Kontaktinformation och telefonrådgivning. 

Övrigt

www.escreen.se, Karolinska Institutet, Beroendecentrum Stockholm, UngaKRIS och Studenthälsan Stockholm. Den som ligger i riskzonen för att utveckla alkohol-och drogrelaterade problem, får förslag på vad personen kan göra för att miska risken.

www.kuling.nu, vänder sig till ungdomar och ger information och stöd vi Internet till dem som har en psykiskt sjuk förälder. 

Friends, stöd och information kring vad man som förälder kan göra om ens barn är utsatt för mobbning eller mobbar, tips och råd, samt var man kan vända sig för hjälp och stöd. 

BRIS, Barnens Rätt i Samhället, verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhället. Genom BRIS vuxentelefon – om barn – får vuxna någon att prata med kring frågor och problem rörande barn.