Årsbokslut

Den 17 september 2019 samlades vi för VRG Djursholms Föräldraförenings årsmöte. Kallelse med dagordning, verksamhetsberättelse, årsbokslut, samt revisionsberättelse återfinns nedan.

Sedvanliga punkter på dagordningen avhandlades såsom presentation av verksamhetsberättelse, årsbokslut, samt revisionsberättelse. Inga motioner hade inkommit för behandling. 

Stort tack till alla som närvarade!
/Styrelsen

Alla årsbokslut