Hem

VRG Djursholm har sedan många år en stark Föräldraförening. Föreningen drivs av en styrelse bestående av föräldrar som jobbar helt ideellt för att bibehålla och stärka skolans kvalitet. Alla familjer är välkomna som medlemmar.

Gymnasietiden medför nya utmaningar t ex genom att kontakterna mellan skola och föräldrar ofta blir glesare och att ungdomarna blir myndiga under gymnasietiden. Föräldraföreningen jobbar med att öka föräldrarnas påverkan och insikt i skolans verksamhet. Vårt fokus är elevernas bästa, i ett helhetsperspektiv.

På våra styrelsemöten driver och diskuterar vi angelägna ämnen och frågor med skolledning, lärar- och personalrepresentanter samt elevråd. Hälsa och trygghet (elev, lärare och personal) och undervisningskvalitet är några av de viktiga, återkommande frågorna.

Medlemsavgiften går oavkortat till angelägna aktiviteter för eleverna. Vi bidrar bl. a. till studentfrukost, skolbal, studentflak, jullunch för skolans personal samt anordnar och bekostar flera föreläsningar.

Medlemsavgiften är 400 kr per elev för hela gymnasietiden, vilket inbetalas under första läsåret, till bankgiro 418-1624 eller Swish 123 652 72 95 (skriv elevnamn/klass i meddelandefältet).

Om ni har frågor som ni vill att Föräldraföreningen tar upp med skolans ledning så tveka inte att ta kontakt med någon av oss i styrelsen. Vi driver inga enskilda ärenden, däremot diskuterar vi frågor av principiell karaktär.